Občni zbor 2015

Vabilo na občni zbor

Prisotnost na občnem zboru 

Zapisnik občnega zbora

Poročilo predsednika NC Rogla

Poročilo nadzornega odbora NC Rogla

Poročilo disciplinske komisije NC Rogla

Poslovno poročilo NC Rogla

Program dela NC Rogla za leto 2015